Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • LUCKY PIONEER
  21:00 - 22/01/2021 07:00 - 25/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • VIỆT THUẬN 568
  11:00 - 24/01/2021 19:00 - 25/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • VIỆT THUẬN 668
  20:00 - 25/01/2021 07:00 - 28/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • GLORIOUS LOTUS
  08:00 - 25/01/2021 07:00 - 29/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TRƯỜNG NGUYÊN 69
  08:00 - 25/01/2021 06:00 - 26/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1

Vị trí địa lý

Cập nhật lúc :

Vị trí địa lý

 • Vị trí cảng:                      16020’00.4”N; 108’00’49.2”E

 • Vị trí đón trả hoa tiêu:     16019’56.8”N; 108’00’38.2”E

 • Chế độ thủy triều:           Bán nhật triều không đều

 • Chênh lệch thủy triều bình quân: 0,8m

 • Cao trình đáy bến:          -12,5m (âm mười hai mét năm)

 
Bản đồ địa lý Cảng Chân Mây
 

Số lượt xem : 6368

Quảng cáo
Video Xem thêm