Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • LUCKY PIONEER
  21:00 - 22/01/2021 07:00 - 25/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • VIỆT THUẬN 568
  11:00 - 24/01/2021 19:00 - 25/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • VIỆT THUẬN 668
  20:00 - 25/01/2021 07:00 - 28/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • GLORIOUS LOTUS
  08:00 - 25/01/2021 07:00 - 29/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TRƯỜNG NGUYÊN 69
  08:00 - 25/01/2021 06:00 - 26/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1

Các dịch vụ chính

Cập nhật lúc :

Các dịch vụ chính

- Khai thác, xếp dỡ hàng tổng hợp và Container

- Dịch vụ cầu bến

- Dịch vụ kho bãi

- Tàu khách du lịch

- Dịch vụ tàu lai

- Vận tải thủy bộ

- Cung cấp nhiên liệu

- Dịch vụ sửa chữa

- Dịch vụ Logistic

- Các dịch vụ khác

 

Số lượt xem : 4229

Quảng cáo
Video Xem thêm